Experti

Pokud chcete z výstupů systému SOCIOKLIMA vytěžit naprosté maximum, budete potřebovat proškoleného experta, který rozumí práci se třídou a dokáže z výstupů vyčíst užitečné informace.

Experti v systému SOCIOKLIMA slouží jako dočasní správci Vaší školy. Mohou dělat téměř cokoliv co vy (kromě objednávek a faktur) + navíc mohou vidět detailní výstupy dotazníků. Aby bylo toto možné, musí mít expert ověřené pověření. Toto se provádí manuálně správcem systému SOCIOKLIMA.

Pro vytvoření experta stačí zvolit v levém menu Experti > Přidat experta, nebo kliknout na Moji experti a zvolit zelené tlačítko Přidat experta.

Jakmile vytvoříte experta, systém mu odešle e-mail s jeho loginem a pokyny, jak si nastavit heslo. Po vytvoření už experta najdete v tabulce Moji experti.


Pokud nemáte vlastního školního experta, můžete požádat o pomoc externího experta, který je už v SOCIOKLIMA registrován a má ověřené pověření. Kliknutím na tlačítko Kontaktovat experta odešle systém automaticky žádost expertovi. Pokud jí vyhoví, budete o tom informováni. Schvalování expertů provádí správce systému SOCIOKLIMA.