Moje třídy

Pod záložkou Moje třídy naleznete seznam tříd ve Vaší škole v přehledné tabulce.

Kliknutím na název třídy, nebo na první ikonku postaviček ve sloupci Akce zobrazíte detail třídy, kde je možné spravovat žáky ve třídě.

Upravit název třídy a její typ můžete pomocí druhé ikonky tužky.

Vytvoření hesel pro žáky a učitele můžete pomocí oranžové ikonky zámku. Více o této funkcionalitě se dočtete v sekci Vygenerovaná hesla.

Smazat třídu můžete pomocí posledního tlačítka s ikonkou křížku. POZOR, jakmile třídu smažete, tak její obnovení ze záloh je velmi problematické. Pokud se Vám povede omylem smazat třídu, kontaktujte prosím technickou podporu.

Vytvoření třídy se provádí pomocí zeleného tlačítka Přidat třídu ve stránce Moje třídy, nebo z menu Třídy >  Přidat třídu.

Vytvořením nové třídy umožníte přidávání žáků a následnou tvorbu dotazníků. Každého 1.9. bude třída automaticky povýšena o jeden ročník (vybíráte v Typ třídy), jméno a zůstane stejné. Pokud chcete mít třídu jinak pojmenovanou, musíte ji manuálně přejmenovat. Každé třídě je možné také přidat třídního učitele, který se může starat o žáky ve své třídě a vidí výsledky dotazníků pro svoji třídu (pouze základní analýzu).

 

Třídy je také možné archivovat pomocí oranžové ikonky krabice. Při archivaci třídy dojde k jejímu přesunutí do archivu (spodní část výpisu tříd) a třídě není od toho okamžiku možné vypisovat nové dotazníky, zůstává archivována pouze pro účely přístupu k historickým údajům. Archivované třídy vám NEUBÍRAJÍ místo z aktivní licence. Archivací třídy si tak můžete uvolnit místo pro další třídy, bez toho, že přijdete o data, která se k třídě vážou.