Moji učitelé

K dispozici je tabulka se seznamem učitelů.

S učitelem můžete dělat několik akcí. Pomocí tlačítka s tužkou učitele upravíte, ikonkou zámku mu vytvoříte heslo (více informací o heslech v sekci Vygenerovaná hesla), nebo ho ikonkou křížku můžete smazat.

Další možností je nastavit učitel třídnictví, čímž dodáte učiteli užitečnou sadu oprávnění nakládat se třídou, ke které ho přiřadíte. Třídnictví vytvoříte pomocí prvního tlačítka s ikonkou postaviček.

V levém panelu jsou třídy, kterým je učitel třídním, v pravém sloupci jsou třídy, které dosud žádného třídního učitele nemají. Kliknutím na tlačítko Přiřadit třídnictví přidáte učitele jako třídního dané třídě.

Ačkoliv v reálném světě má každá třída jen jednoho třídního učitele, v SOCIOKLIMA můžete jednomu učiteli (případně pracovníkovi školského poradenského zařízení) přiřadit i více tříd. Důvodem může být dovolená nějakého z jiných učitelů, nebo fakt, že chcete, aby se o více tříd postaral jeden člověk.

Pokud chcete třídnictví později odebrat, stačí v levém panelu kliknout u dané třídy na tlačítko Odebrat třídnictví.

Vytvořit nového učitele můžete buď pomocí tlačítka Přidat učitele ve spodní části stránky Moji učitelé, nebo z menu Učitelé >  Přidat učitele.

Do systému vstupují přes jedinečně přístupové údaje, které se generují z jejich jména.

Učitelé mají oprávnění:

  • přidávat žáky
  • případně blokovat jména těch žáků, kteří nedodali informovaný souhlas
  • sledovat rozpracovanost dotazníkového šetření
  • k přístupu k základní diagnostice třídy (tisk zprávy) a doporučení

Podrobné výstupy mohou konzultovat s pověřenou osobou školy – proškoleným expertem pro práci s metodou SOCIOKLIMA.