Nový dotazník

Pokud v tomto manuálu postupujete postupně, tak by v tomto okamžiku měla být Vaše škola zaregistrovaná, licence objednaná, zaplacená a vytvořená alespoň jedna třída, ve které jsou žáci, kteří mají potvrzený infosouhlas a vygenerované heslo.

Pokud nějaký z těchto kroků nemáte splněný, vraťte se prosím zpět, protože dřív nemá smysl dotazník vytvářet.

Nový dotazník můžete vytvořit buď pomocí zeleného tlačítka Přidat nový dotazník ve spodní části stránky Moje dotazníky, nebo z menu Dotazníky > Nový dotazník.

V nabídce je pět dotazníků.

  • PRVNÍ KROK – ŽÁCI (zjišťuje názory žáků na chování vrstevníků – neadresně, 4 tvrzení, galerie 45 obrázků- cílem je orientace v názorovém profilu třídy a nastavení optimálních preventivních podmínek)
  • PRVNÍ KROK – UČITELÉ (zjišťuje názory žáků na chování autorit – učitelů – neadresně, 4 tvrzení, galerie 20 obrázků – cílem je podpora efektivního přístupu učitelů a budování respektujícího vztahu mezi žáky a učiteli)
  • SOKL JUNIOR (2 části – sebehodnotící, sociometrická; zjišťuje strukturu třídy z hlediska chování, zúžená verze dotazníku SOKL – galerie 18 obrázků – projevů chování v 9 kategoriích; lze využít od 3. ročníku ZŠ bez omezení věkem)
  • SOKL (2 části – sebehodnotící, sociometrická; zjišťuje strukturu třídy z hlediska chování, plná verze galerie 45 obrázků – projevů chování v devíti kategoriích, vzhledem k rozsahu doporučujeme nejdříve od 6. ročníku)
  • U NÁS VE TŘÍDĚ (2 části, nominační a sebehodnotící; textový dotazník – k chování přiřazují žáci jména spolužáků, 45 tvrzení)

Jakmile si vyberete třídu a vhodný typ dotazníků, můžete pokračovat tlačítkem Vytvořit nový dotazník. Zaškrtávací políčko Zobrazit výsledky dotazníků žákům ovlivňuje, jestli žáci po přihlášení do svého profilu uvidí výsledek tohoto dotazníku. Žáci VŽDY vidí pouze základní analýzu, tedy grafy celkového klimatu ve třídě.

POZOR! Systém SOCIOKLIMA při kliknutí na Vytvořit nový dotazník vytvoří záznam o dotazníku pro celou třídu a udělá si záznam pro každého žáka v dané třídě, který má v té době potvrzený informovaný souhlas. To znamená, že do „rozjetého“ dotazníků už není možné přidat další žáky (i když jim dodatečně infosouhlas potvrdíte) a ostatní žáci uvidí v dotazníku pouze jména těch, které si systém poznamenal na začátku. Tento mechanismus nejde nijak obejít.

Zároveň to také znamená, že i odebrání žáka ze třídy neznamená, že žák zmizí z „rozjetého“ dotazníku, zůstane stále v něm.

Tento mechanismus je zaveden pro získání maximálně objektivního hodnocení, pokud totiž žák jednou uzavře svůj dotazník, už se k němu není možné vrátit. Mohlo by se tak stát, že pokud v polovině testování přidáte nového žáka, tak ho někteří žáci už nebudou moci hodnotit a výsledná karta žáka i profil třídy bude zkreslený.