Seznam žáků

Po kliknutí na detail třídy v seznamu tříd je k dispozici  přehled žáků pro danou třídu.

U každého žáka je k dispozici jeho login, pohlaví a informace o schválení informovaného souhlasu. Informovaný souhlas je dokument, který musí podepsat rodiče a umožňuje nám zpracovávat osobní údaje žáka. Tento dokument si můžete vygenerovat pro každého žáka jednotlivě pomocí ikonky kladívka, nebo pro celou třídu hromadně, pomocí tlačítka Vygenerovat info-souhlas pro celou třídu. Jakmile budete mít informované souhlasy posbírané, můžete odsouhlasit žáka pomocí kliknutí na ikonku šipky Změnit infosouhlas, nebo hromadně pro všechny žáky pomocí tlačítka Odsouhlasit všechny žáky.

Žáka můžete upravit pomocí tlačítka s ikonkou tužky, smazat pomocí tlačítka s ikonkou popelnice, nebo mu vytvořit heslo ikonkou zámku.

Přidání nového žáka je možné přes tlačítko Přidat žáka ve spodní části seznamu žáků.

Vytvořením nového žáka dojde k vygenerování jeho unikátního loginu, složeného z písmene X, dále pěti znaků z jeho jména a pořadového čísla v rámci celého systému SOCIOKLIMA (například xludwi01). Tento login už nejde nikde později změnit (i když změníte jméno žáka). Heslo pro žáka můžete vygenerovat pomocí ikonky zámku vedle jeho jména v seznamu žáků dané třídy, nebo pro všechny žáky ve třídě pomocí ikonky zámku v seznamu tříd. Více o generování hesel se dočtete v sekci Vygenerovaná hesla.

Žák bude také potřebovat odsouhlasený informovaný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Bez tohoto ověření nebude možné daného žáka hodnotit v dotaznících a on sám do nich nebude mít přístup.

Ještě existuje druhá možnost, a to je ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ školních psychologů nebo pracovníků školských poradenských zařízení, že mají prokazatelné informované souhlasy rodičů žáků, popříp. zletilých žáků k diagnostice a návazné preventivní či intervenční práci se třídou či jednotlivci. Doporučujeme zakomponovat konkrétní používané diagnostické nástroje a jejich zaměření vyjmenovat v informovaném souhlasu, který rodiče udělují na začátku školního roku.


Import z programu Bakaláři

Pokud Vaše škola používá software Bakaláři, je možné žáky naimportovat do systému SOCIOKLIMA přímo z něj. Stačí si vyexportovat žáky ve zvolené třídě a naimportovat je do SOCIOKLIMA.

V software Bakaláři v Evidenci – Data – Export … – Export do CSV- vybrat adresář – vybrat název – vybrat položky (JMENO,PRIJMENI,POHLAVI) – vybrat kódovou stránku (UTF 8) – klik na OK.

V systému SOCIOKLIMA potom stačí kliknout na tlačítko Import žáků, vybrat CSV soubor a odeslat formulář.

Ukázkový CSV soubor z Bakalářu by měl vypadat třeba takto: Klikněte pro stažení

Máte problém s importem? Napiště nám na podpora@socioklima.eu, nebo použijte helpdesk formulář v aplikaci, poradíme Vám.