Výstupy dotazníků

Jakmile všichni Vaši žáci dokončí své dotazníky (postup dokončení můžete sledovat v Moje dotazníky), systém SOCIOKLIMA sám uzavře celý dotazník a zpracuje z odpovědí žáků analýzy, které jsou následně vizualizovány v různych druzích výstupů. K výstupům se dostanete pomocí tlačítka s ikonkou grafu v sekci Moje dotazníky.

Zobrazení výstupů obsahuje v horní části stránky vlastní menu, ve kterém si můžete vybrat, jaký typ výstupu Vás zajímá. Mějte prosím na paměti, že toto menu nemusí mít každý uživatel systému SOCIOKLIMA stejné. Například třídní učitel v něm podrobnou analýzu neuvidí (tu vidí pouze proškolený expert s platným osvědčením společnosti SOCIOKLIMA s.r.o. a podepsaným etickým kodexem).


Základní analýza

Nejzákladnější typ výstupu, je zde pomocí grafů a tabulek zobrazeno celkové zastoupení kategorií chování ve třídě (celkově a pak odděleně pro chlapce a dívky).

 

 

Kromě grafu jsou také jednotlivé kategorie popsány podrobnější tabulkou, ze které lze poznat kolik voleb obdržely jednotlivé kategorie chování (například kategorie A: Kamarádské chování obsahuje podkategorie obecné kamarádství, výběrové kamarádství atd.) Z tabulky je také vidět, kolik z celkového počtu voleb obdržely dívky a kolik chlapci.

Pokud to při vytvoření dotazníku povolíte, je základní analýza jediným druhem výstupu, který vidí i žák.


Podrobná analýza

V rámci podrobné analýzy se dozvíte všechny informace obsažené v základní analýze a k tomu navíc získáte i detailní popis jednotlivých kategorií a subkategorií chování, jak se projevují, na co si dát pozor a jak s žáky pracovat. U každé kategorie a subkategorie je také zobrazeno prvních pět záků, kteří v ní obdrželi nejvíce voleb.

Pokud už za sebou máte pár dotazníku v systému SOCIOKLIMA, můžete využít možnosti Textové zprávy, což je v podstatě podrobná analýza, ale bez grafů a dlouhých popisných textů.


Sumář voleb

V sumáři voleb naleznete tabulku se součtem voleb v každé kategorii pro každého žáka. Ve sloupcích jsou kategorie, v řádcích pak jména žáků.

Jména žáků jsou fiktivní a jejich podobnost s reálným světem je čistě náhodná.


Index začlenění

V indexu začlenění je vidět aplikace  matematického modelu na výsledky dotazníků a následný výpočet míry začlenení žáka do kolektivu a jeho hodnoty ve třech kategoriích: přijetí, zapojení a bezpečí.

K dispozici je také celkový index začlenění třídy.


Karty žáků

Karty žáků jsou vlastně jen jiné pojmenování detailu dotazníku a můžete zde sledovat který žák už dotazník dokončil, nebo v jakém stádiu se nachází a po dokončení si zobrazit výstup pro něj konkrétně jako jeho vlastní kartu žáka.

Karta žáka vypadá velmi podobně jako základní analýza, ale její výsledky se vztahují pouze na konkrétního žáka. Navíc, pokud se jedná o kartu žáka k dotazníku, který obsahuje sebehodnocení, tak je zde toto sebehodnocení zobrazeno.

Pokud je to v daném dotazníku možné, je také vypočítán a zobrazen index začlenění daného žáka.


Ukládání výstupů

Pokud chcete výstupy ukládat nebo tisknout, stačí použít zelené tlačítko Uložit zprávu v horním menu. Po kliknutí se zobrazí malé menu, ve kterém si můžete vybrat typ výstupu.

Pokud zvolíte možnost PDF, systém po chvilce vygeneruje a nabídne ke stažení PDF dokument s právě zobrazenou zprávou upravenou pro PDF formát. Některé části mohou v PDF vypadat mírně jinak, nebo nemusí fungovat (například popisky po najetí myší na graf). Můžete si vybrat, jestli dostanete plně barevné PDF, nebo jestli bude ve stupních šedi (šetrnější pro tisk). Je také možnost zobrazit si výstup jako HTML (pouze pro zkušenější uživatele).